Dealhunter politianmeldes for vildledning

Dealhunter A/S er af forbrugerombudsmanden blevet politianmeldt for vildledning.


Dealhunter A/S har fire gange i 2014 reklameret med, at forbrugere kunne købe en sushimenu til rabatpris, såfremt tilbuddet blev udnyttet inden for en tidsbestemt frist.

Tilbudsperioderne blev forlænget ved tilbudsfristernes udløb, hvilket forbrugerombudsmanden anser som vildledende efter markedsføringslovens § 3.

Bestemmelsen fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte sig af vildledende eller urigtige an-givelser, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugeres økonomiske adfærd.

Efter forbrugerombudsmandens vurdering er det en skærpende omstændighed, at dette skete på en hjemmeside, hvor forbrugere typisk skal træffe hurtige beslutninger om køb.

Kilde: Forbrugerombudsmandens hjemmeside – opdateret 14. marts 2016