Datatilsynet ændrer praksis om offentliggørelse af billeder på nettet

Der skelnes ikke længere mellem situationsbilleder og portrætbilleder i forhold til om et billede må offentliggøres på nettet.

Det har tidligere været Datatilsynets praksis, at vurderingen af, om billeder kunne offentliggøres på internettet, afhang af, om det var et situationsbillede eller et portrætbillede.

 Fremover vil Datatilsynet dog ikke længere sondre mellem situations- og portrætbilleder.

Datatilsynet anfører, at fremover er det karakteren af billedet, det kommer an på. Herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, samt hvad formålet er med offentliggørelsen.

Datatilsynet nævner publikum til en koncert og besøgende i en zoologisk have som billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke.

Som eksempler på billeder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke, nævner Datatilsynet billeder af besøgende hos lægen, kunder i banken og i fitnesscentret eller lignende steder samt billeder af ansatte på arbejde.

 Der kan læses mere om Datatilsynets praksisændring her