Danskernes brug af sociale medier

 

Hvem bruger hvilke sociale medier, og hvor mange sociale medier bruger man? Hvad interesserer brugerne sig for, og hvor meget involverer eller engagerer de sig?

Kulturstyrelsen sætter med den detaljerede rapport ”Sociale medier – brug, interesseområder og debatlyst” fokus på danskernes brug af sociale medier og befolkningens lyst til at debattere i forskellige sammenhænge – også på de sociale medier.

I forhold til interesse og involvering i forskellige emner på de sociale medier er en væsentlig konklusion, at brugerne af de sociale medier generelt er tilbageholdende med at like, kommentere eller dele de fleste emner med undtagelse af familie/venner og til dels interesser/hobby.

  • Det emne, der interesserer flest er Andre nyheder, som 42 % af brugerne af sociale medier tilgår/læser, men kun 12 % liker, 8 % deler og 7 % kommenterer.

  • Interesser/hobby bliver tilgået/læst af 39 % af brugerne af de sociale medier, liket af 25 %, kommenteret af 14 % og delt af 13 %.

  • Til sammenligning er det 39 % af brugerne af sociale medier, der tilgår/læser om Familie/venner, 40 % der liker, 34 % der kommenterer, og 15 % der deler.

  • Det emne, der interesserer færrest er Kommercielt indhold (f.eks. virksomheder, mærker m.m.), som 19 % af brugerne af de sociale medier tilgår/læser, 9 % liker, 4 % deler og 3 % kommenterer.

En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner, men det varierer med bl.a. alder og politisk tilhørsforhold, hvor debatvillig man er.

Find hele rapporten og få værdifuld viden til virksomhedens SoMe-indsats her.