Danskerne vil have klima- og miljøvenlig emballage

Danskerne går op i, om emballage er klima- og miljøvenlig, og det kan få betydning for, hvilke produkter de køber. Miljø- og klimavenlig emballage er dermed en konkurrenceparameter, selvom det stadig er under halvdelen, der vil betale ekstra. Forkert emballage kan medføre, at produkter fravælges af forbrugerne – særligt af kvinder og unge. Læs eller genlæs artiklen.

Danske forbrugere går op i, om emballage på deres varer er miljø- og klimavenlig. Det har nemlig betydning for, hvilke produkter de vælger.

Det viser en opinionsundersøgelse blandt 1.040 danskerne, som Megafon har foretaget for GRAKOM. Med 58 pct. erklærer over halvdelen af danskerne sig helt enige eller overvejende enige i, at de vil vælge et andet tilsvarende produkt/mærke, end det, de havde tænkt sig at købe, hvis de kan få det i en klima- og miljøvenlig emballage.

Særligt kvinder og unge går op i emballagens klima- og miljøvenlighed. Henholdsvis 65 pct. af kvinderne og 68 pct. af unge mellem 18 og 29 år er enige eller helt enige i, at de vil fravælge produkter, hvis emballage  ikke er klima- og miljøvenlig, til fordel for tilsvarende produkter, hvis emballage er klima- og miljøvenlig.

På produkter henvendt til kvinder og unge er der derfor særligt en risiko for, at produkter indpakket i emballage uden klima- og miljøhensyn fravælges.

Tilsvarende er husstande med en bruttoindkomst på over 800.000 kr. om året også oftere tilbøjelige til at ville vælge andre tilsvarende produkter. 

Ekstra betaling deler vandene
Selvom det er vigtigt for danskerne, om deres varer er indpakket i klima- og miljøvenlig emballage, er betalingsvilligheden dog ikke særlig stor.

Således erklærer under halvdelen af befolkningen med 42 pct. sig helt enige eller overvejende enige i, at de er villige til at betale ekstra for varer indpakket i emballage med lavere klima- og miljøbelastning.

Her er betalingsvilligheden igen højest  hos kvinder og unge, som oftere erklærer sig helt eller overvejende enige i, at de er villige til at betale mere. Men selv blandt kvinder og unge er det under halvdelen, der er helt eller overvejende enige i, at de vil betale ekstra. 

Klima- og miljøvenlig emballage kan  altså rykke forbrugerne til tilsvarende produkter, men det kniber med betalingsvilligheden blandt forbrugerne. Forventningen er, at eventuelle meromkostninger til klima- og miljøvenlig emballage bæres af producenterne. 

Emballage sender vigtigt signal
Emballage sender ofte et tydeligt signal om, hvorvidt en virksomhed kerer sig om klima og miljø. Hvis emballagen ikke er klima- og miljøvenlig, kan det nemlig skabe tvivl hos forbrugerne om, hvorvidt de gør sig umage med at producere deres produkter klima- og miljøvenligt. 

Danskerne mener, at producenterne i særlig grad er ansvarlige for at fremme genanvendeligheden af emballage. Her svarer hele 89 pct., at det i høj eller meget høj grad er producenternes ansvar.

Til sammenligning mener 54 pct. af danskerne, at forbrugerne i høj eller meget høj grad har et ansvar for at købe produkter indpakket i klima- og miljøvenlig emballage. Der er altså et delt ansvar, som dog primært ligger hos producenterne. 

Emballage kan få betydning for producenternes bundlinje, idet 46 pct. af danskerne er overvejende enige eller helt enige i, at de vil fravælge at handle med virksomheder, hvis de finder ud af, at virksomheden ikke tager klima- og miljøhensyn.

Artiklen har første gang været bragt i GRAKOMs magasin i maj.