Dagbladstrykning fortsætter faldet

Omsætningen inden for trykning af dagblade fortsætter sit fald. Således er omsætningen på årsbasis faldet med 11,6 pct. fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, når man ser på det 4-kvartalers glidende gennemsnit.
[fact]
Trykning af dagblade omfatter:
  • Trykning af andre tidsskrifter, som udkommer mindst fire gange om ugen

  • Avistrykkeri
[/fact]
Omsætningen inden for trykning af dagblade har været støt faldende siden 1. kvartal 2010 frem til i dag. Det er en naturlig følge af nedgangen i avisernes oplagstal.

I 1. kvartal 2010 lød omsætning på baggrund af det glidende gennemsnit på godt og vel 190 mio. kr., mens det til sammenligning lå på ca. 115 mio. kr. i det seneste kvartal. Der er derved tale om et fald henover perioden på 40 pct.

En ny rapport fra McKinsey & Company regner dog med, at faldet i oplag vil flade ud de kommende år, hvilket alt andet lige også vil resultere i knap så kraftige i omsætningen for dagbladstrykning.

Omsætningen inden for trykning af dagblade, mio. kr.