COVID-19: Mangel på enkelte kemikalier, men ikke papir

Ifølge Intergraf medfører udbruddet af COVID-19 en lavere efterspørgsel efter grafiske produkter. Samtidig begynder COVID-19 at sætte sine første aftryk på dele af den grafiske branches forsyningskæder med mangel på enkelte kemikalier. Der er endnu ikke meldinger om mangel på papir.

I en pressemeddelelse skriver Intergraf, at den europæiske grafiske branche i stigende grad ser ordrer aflyst i sidste øjeblik. Dette omhandler blandt andet brochurer og foldere. Trykkerier, der leverer til messer og udstillinger, er særligt hårdt ramt, idet arrangementer aflyses og der så ikke længere skal produceres udstillingsbåse, plakater, vægklistermærker, skilte med mere.

Ikke mangel på papir, men mangel på enkelte kemikalier

Virksomhederne oplever endnu ikke mangel på papir. Men Intergraf melder om, at trykkerier rundt omkring i Europa  er bekymrede for udbuddet af isopropanol (IPA) og melder om markant stigende priser på dette. Nogle virksomheder oplever også en begyndende mangel på ethanol. Disse  alkoholkemikalier anvendes inden for både offset og flexo trykketeknikken.

Virksomhederne oplever endnu ikke mangel på papir. Men Intergraf melder om, at trykkerier rundt omkring i Europa  er bekymrede for udbuddet af isopropanol (IPA). Ethanol er en begyndende mangelvare, og priserne er allerede markant stigende.  Disse  alkoholkemikalier anvendes inden for både offset og flexo trykketeknikken.

En del af forklaringen på de stigende priser og den startende mangel på de to kemikalier isopropanol og ethyl alkohol er, at de bruges til at producere desinfektionsmidler, hvor efterspørgslen er steget betydeligt i takt med udbredelsen af corunavirus.

Flere af de store producenter af folie er beliggende i både Kina og Italien, så her er Intergraf bekymrede for, at forsyningskæderne påvirkes fremadrettet. Endeligt kan de europæiske trykkerier blive indirekte påvirket af, at en del af de kemikalier, som bruges til at producere både farve og opløsningsmidler, er kinesisk produceret.

I Danmark bliver der mangel på produktionskemikalier
Også i Danmark kommer en del af GRAKOMs medlemmer snart til at mærke manglen på helt nødvendige produktionskemikalier.  Dog særligt på områder, hvor produktionen falder mindst.

GRAKOM ønsker på alle mulige måder at bidrage til at afbøde sådanne mangelsituationer mest muligt både ved at skabe politisk opmærksomhed om situationen for branchen og som formidler mellem medlemmer. 

Eksempelvis, hvis et trykkeri har overskud af IPA og alkohol, og vil sælge til et et andet trykkeri.

GRAKOM hører gerne fra alle medlemmer i denne situation.