Corona: Whistleblowerordning skal dæmme op for snyd

Foto: Istock

Foto: Istock

Folketinget har vedtaget lov om whistleblowerordning for at få indberetninger om snyd med kompensationsordninger.

Folketinget vedtog den 4. juni 2020 en lov, der etablerer en whistleblowerordning, hvor medarbejdere, virksomheder, organisationer og andre kan indberette mulig svig med de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger.

Indberetninger til whistleblowerordningen sker via en digital løsning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Whistleblowerordningen er undtaget fra offentlighedsloven og forvaltningsloven for at sikre anmelderen anonymitet. Erhvervsstyrelsen må alene videregive oplysninger om identiteten på whistlebloweren til anklagemyndigheden, politiet og andre myndigheder.

I loven står der endvidere, at ansatte eller tidligere ansatte ikke må udsættes for ufordelagtig behandling som følge af, at de anvender whistleblowerordningen. Hvis det alligevel måtte forekomme, kan personen tildeles en godtgørelse efter principperne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder.

Se loven her