Bogmarkedet lukker 

Fagbladet for den danske bogbranche har set sig nødsaget til at indgive egen-konkursbegæring og er udkommet for sidste gang.

BogMarkedet blev grundlagt i 1850, men nu er det altså slut efter et afslag på støtte fra Medienævnet går ud over økonomien.

Tirsdag den 29. marts 2016 indgav anpartsselskabet, der ejer BogMarkedet, en egen konkurs-begæring, da selskabet måtte erkende, at der ikke var flere penge i kassen til drift af fagbladet.

Betalingsstandsningen berører ikke Historiske Dage og Copenhagen Crime, da disse to begivenheder er organiseret i selvstændige selskaber.

Onsdag den 30. marts 2016 udsendte BogMarkedet følgende pressemeddelse:

BogMarkedet lukkerAfslag på støtte fra Medienævnet efterlader hul i økonomien.
 
BogMarkedet er udkommet for sidste gang. Anpartsselskabet, der ejer BogMarkedet, har tirsdag indgivet en egen-konkursbegæring, da vi har måttet erkende, at der ikke er penge til at fortsætte den daglige drift i de kommende måneder. Vi har derfor valgt at stoppe, mens vi kan betale enhver sit.

Betalingsstandsningen berører ikke Historiske Dage og Copenhagen Crime, som BogMarkedets ejer har taget initiativ til. Disse to begivenheder er organiseret i selvstændige selskaber.

Baggrunden for lukningen er, at BogMarkedet af Medienævnet har fået afslag på en såkaldt ”produktionsstøtte”, der udgør op til 60 pct. af de redaktionelle udgifter. Det sker til trods for, at BogMarkedet i juli 2014 i forbindelse med en anden ansøgning til et særligt udviklingsprojekt fik at vide, at bladet opfyldte kriterierne for at få støtte. I tillid til denne afgørelse udvidede vi fra 1. januar 2015 antallet af ansatte til tre redaktionelle medarbejdere, bl.a. ved at ansætte lønnede praktikanter. Der er et minimumskrav om tre fuldtidsansatte journalistiske medarbejdere for at kunne få produktionsstøtte, og det er den eneste forskel, der er på de kriterier, der skal opfyldes for at få henholdsvis innovationsstøtte og produktionsstøtte.

I december 2015 fik vi imidlertid afslag på vores ansøgning om produktionsstøtte. Denne afgørelse klagede vi over, samtidig med at vi begyndte at neddrosle antallet af medarbejdere i håb om at kunne klare skærene uden produktionsstøtten. For tre uger siden fik vi afslag på klagen med den begrundelse, at vurderingen fra juli 2014 var en ”umiddelbar” vurdering.

Dette virker helt uforståeligt for os, idet vores nyhedsdækning og journalistiske prioritering har været den samme hele vejen igennem.
Siden afslaget på klagen har vi undersøgt muligheden for at få økonomisk støtte fra anden side i form af en investering på 3-400.000 kr. til at dække det hul, der nu er opstået. Det har ikke vist sig muligt at skaffe disse penge, og derfor må vi nu sige stop.
    
En personlig kommentar
Det er anden gang, jeg må kaste håndklædet i ringen i forhold til BogMarkedet, og det er en situation, jeg har det mere end skidt med. Jeg har i fem år knoklet for at gøre BogMarkedet levedygtigt. Det har været spændende og lærerigt, men det har af mange grunde ikke været muligt at skabe en bæredygtig økonomi.

I de fem år er 80 boghandler lukket, og en række forlag er blevet opkøbt eller fusioneret, samtidig med at det har været svært at få mange af de nye – små – forlag som abonnenter. Der har generelt ikke været en villighed i branchen til at betale, hvad et medie som BogMarkedet reelt koster – vores abonnementspris har ligget en del under, hvad der betales i andre brancher. Samtidig har vi det seneste halve år oplevet, at et af de største forlag skar antallet af abonnementer næsten helt væk, mens en boghandlerkæde ønskede at betale langt mindre end hidtil. Det var penge, der forsvandt direkte fra bundlinjen, for vi har ikke kunnet reducere udgifterne tilsvarende.
 
Det er trist, at branchen på denne måde mister en fælles informations- og debatkanal. Men sådan må det være. Jeg vil undersøge muligheden for at videreføre kursusvirksomheden, og jeg håber, at det bliver muligt at holde liv i hjemmesiden, så de artikler, der ligger der, ikke forsvinder for eftertiden. Men ellers er det slut, med mindre det mod forventning lykkes kurator at sælge virksomheden videre.

Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet i de fem år, der er gået. Det har som sagt været spændende og lærerigt og – trods de hårde økonomiske vilkår – også sjovt det meste af tiden. Jeg har mødt mange interessante mennesker og beskrevet mange vigtige problemstillinger i en tid, hvor branchen har ændret sig fundamentalt. Jeg håber – og tror – at eksistensen af BogMarkedet i denne turbulente transformationsperiode og de mange artikler, vi har skrevet, har været med til at lette overgangen og gøre alle klogere på, hvad der skulle til for at komme gennem disse omvæltninger.
 
Bjarke Larsen
Indehaver, chefredaktør