Antallet af konkursramte reklamebureauer er faldet 52 pct

[fact]Om analysen er udarbejdet med tal fra Experian. De selskaber, som indgår i analysen over reklamebureauer, er udelukkende valgt på baggrund af DB07-branchekoden 73.11.10, som dækker reklamebureauer.

Det er det mest detaljerede brancheniveau, som man objektivt set kan basere en opgørelse som denne på.

Find flere analyser her.
[/fact]Nye tal viser, at 34 reklamebureauer gik konkurs i 2015. Det er et fald på 52 pct. siden 2010.

Antallet af konkurser har siden 2015 været konstant faldende – på nær 2012, hvor der var en større stigning i antallet af konkurser.

De positive konkurstal indikerer derfor, at reklamebureauerne generelt har formået at foretage de nødvendige justeringer i virksomhederne, så de er i stand til at håndtere den faldende omsætning og indtjening, som de har oplevet de seneste år. Desuden er udviklingen understøttet af det ekstremt gunstige rentemiljø, der de seneste år har hersket.

Udviklingen stemmer overens med en tidligere opgørelse fra Brancheforeningen Grakom, der viser, at færre reklamebureauer er truet af konkurs. Således er andelen af reklamebureauer med konkursretning faldet fra 23,3 pct. i 2013 til 21,1 pct. i 2014.

Antallet af konkurser blandt reklamebureauer


Imens færre reklamebureauer bliver tvunget til at dreje nøglen om, bliver der samtidig registreret stadigt flere reklamebureauer under disses branchekode. Pr. 1. januar 2016 var der registreret 3.960 reklamebureauer mod 3.558 tre år tidligere.
FremtidsudsigterGenerelt spiller flere faktorer ind i forhold til den videre udvikling. Dels gør de lave renter det lettere at overkomme gælden. Stigende renter vil derfor - isoleret set - gøre det sværere for virksomhederne at håndtere deres gæld, hvilket vil trække i retning af flere konkurser. Omvendt vil en stigende rente være et tegn på en generel økonomisk bedring, og det vil være med til at trække antallet af konkurser ned.

Således er der to modsatrettede tendenser ved en rentestigning. På nuværende tidspunkt er der dog ikke udsigt til en markant højere rente i Danmark, hvorfor rentefaktoren ikke vægter så tungt på den korte bane.

Derimod kommer den generelle økonomiske udvikling i samfundet til at spille en stor rolle i forhold antallet af konkursramte reklamebureauer. For det smitter af på, hvor mange penge virksomhederne bruger på reklame- og markedsføringsaktiviteter.

Med udsigten til en tiltagende – om end stadig svag – vækst forventer Brancheforeningen Grakom, at vi fortsat vil se et lavt niveau af konkurser blandt reklamebureauer de to til tre kommende år. Det i forvejen lave konkursniveau gør dog, at det er tvivlsomt, om vi vil nå endnu lavere niveauer, eller om antallet af konkurser vil stabilisere sig omkring de 30 tilfælde om året.