Aftale om ny persondataforordning er vedtaget

Europa-Kommissionen fremsatte i 2012 en EU-databeskyttelsesreform. Efter afsluttende forhandlinger mellem de tre institutioner (såkaldte trepartsmøder) nåede Europa-Kommissionen den 15. december 2015 til enighed med Europa-Parlamentet og Rådet om en generel forordning om databeskyttelse.

I forlængelse af den politiske enighed, der blev opnået på trepartsmøderne, vil de endelige tekster blive formelt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i begyndelsen af 2016. De nye regler vil finde anvendelse to år derefter.
 
Grakom vil løbende følge og orientere om udviklingen omkring forordningen både inden for det erhvervsretlige og ansættelsesretlige, og efter den endelige tekst til persondataforordning offentliggøres, vil Grakom orientere om det nærmere indhold heraf.
 
Forordningen forventes at komme til at betyde skærpede informationskrav til virksomhederne, og at bødeniveauet for overtrædelse af reglerne forhøjes betragteligt.
 
Europa-Kommissionens pressemeddelelse om databeskyttelsesforordningen kan ses her.