Interessemedlemskab

Dette medlemskab er for virksomheder, der har en sekundær tilknytning til branchen som fx leverandører. Det kan også være virksomheder, der beskæftiger sig med grafisk produktion, uden det er deres primære forretningsområde. Medlemmer af DMA kan også blive interessemedlemmer.

Markedsviden og nyheder
Du får viden om tingenes tilstand inden for kommunikation, grafisk design og tryk. GRAKOM har statistikker på både produkt- og brancheniveau.

Du modtager fire gange om året branchemagasinet GRAKOM – branchens specialmagasin for ejere, ledere og andre beslutningstagere samt kreative medarbejdere.

Miljø og arbejdsmiljø
GRAKOM kan bl.a. hjælpe dig med arbejdsmiljøloven, APV, kemi, ventilation, arbejdstilsynsbesøg, arbejdsmiljøorganisationen og samarbejde om arbejdsmiljø.

Vi rådgiver og hjælper med ansøgning til miljømærker såsom Svanen, Blomsten og FSC/PEFC, hvor disse systemer er relevante for virksomhedens produkter og marked.

Handler det om kemi, rådgiver GRAKOM om bl.a. farver, lak og lim i relation til krav i lovgivningen, kundekrav til kemikalier eller substrat og krav i medfør af regler om produkter til fødevarer.

Som interessemedlem kan du få miljø- og arbejdsmiljørådgivning til medlemspris.

Politisk indflydelse
GRAKOM har dokumenteret en politisk gennemslagskraft til gavn for branchen. Som interessemedlem har din virksomhed direkte adgang til at rejse sager om politiske rammebetingelser. 

Kurser og konferencer
Som medlem af GRAKOM har du mulighed for at deltage på diverse kurser om emner, som vedrører netop denne branche.

GRAKOM Dagen er den årlige inspirationskonference for kommunikation, design og medieverdenen og er samlingspunktet for alle branchens ledere og gratis for medlemmer. Her kan du møde kolleger fra hele branchen. 

Kredsmedlem
Der er syv kredse i GRAKOM, og som interessemedlem kan din virksomhed blive tilknyttet din lokale kreds. Ved indmeldelse får man kredsmedlemskab gratis det første år.

Pris for medlemskab
Prisen for at være med afhænger af virksomhedens størrelse. Der betales for antal ansatte (årsværk). Hvis det er en p-enhed i virksomheden, der ønsker medlemskab, så er det antal ansatte i p-nummeret (årsværk), der betales for.