Opgørelse af den kontingentpligtige lønsum:

I lønsummen indgår lønnen til samtlige lønmodtagere. Lærlinge, elever og ungarbejdere mv. indgår således også i lønsummen.

Virksomhedens lønsummer findes hos SKAT under eIndkomst og følgende feltnr. medtages:

Feltnr. 0013 - AM-bidragspligtig A-indkomst
Feltnr. 0014 - AM-bidragsfri A-indkomst
Feltnr. 0041 - Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskab (før fradrag af AM-bidrag)
Feltnr. 0147 - Lønmodtagers egen andel af pensionsopsparing
Feltnr. 0046 - ATP (heraf 1/3, som udgør lønmodtagers egen andel)

 

Følgende løndele medgår ikke i den kontingentpligtige lønsum:

1)  Løn til direktører, der er tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister som administrerende direktører
2)  Løn til medarbejdere med en ejerandel på 20% eller derover i selskaber
3)  Løn til medarbejdende ægtefælle i en personligt ejet virksomhed. Løn til ægtefælle, ansat i et selskab, medregnes, dog jf. ovenstående linje
4)  Honorarer og vederlag til bestyrelsesmedlemmer samt pensionslignende ydelser til tidligere ansatte