Agfa

Agfa er førende leverandør til den grafiske branche samt sign og display virksomheder. Vi leverer en række yderst produktive og alsidige storformat inkjet printere og dertil blæk, samt automatiseret workflow software til sign & display virksomheder i hele verden. Vi leverer også vores state-of-art inkjet blæk til adskillige industrier, der har integreret print direkte i fremstillingsprocesser som for eksempel emballage.

Inden for prepress området leverer vi en lang række forskellige produkter og forbrugsvarer til trykkerier, aviser og emballage virksomheder inden for Computer To Plate teknologi, samt fremkaldermaskiner og andet hardware. Desuden leverer vi også en række produktions software løsninger som workflow, webshops som on-site eller cloudbaserede løsninger.

Agfa i Norden omfatter filialer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Salget på Island varetages af den danske organisation, mens Agfa i Finland står for Estland, Letland og Litauen. Fælles nordisk ledelse og fælles adgang til højtkvalificerede specialister inden for support, service og uddannelse, giver Agfa en stor samlet styrke. Koncentrerede ressourcer på områderne kompetence- og forretningsudvikling, kvalitetssikring samt logistik giver yderligere fordele. Samtidig bibeholdes det nationale og lokale præg, hvad angår markedsføring, salg og kundepleje.

Miljø
Agfa anvender mange ressourcer på miljøområdet. Ambitionen er overalt at se miljølovgivningen som et minimumskrav. Grundlaget findes i Agfa's retningslinier for miljøbeskyttelse og sikkerhed, som udvikles inden for rammerne af Responsible Care - den kemiske industris eget normsystem for miljøarbejdet.
Agfa vil med dette arbejde tage producentansvar for sine produkter gennem hele deres livscyklus, fra konstruktion til produktion, råvare- og energiforbrug, distribution til kunden, kundens håndtering og til sidst en forsvarlig bortskaffelse efter endt brug.

Agfa-koncernen blev dannet i 1964 ved en fusion mellem den tyske koncern Agfa AG (grundlagt 1867) og den belgiske koncern Gevaert Photo-Producten NV (grundlagt 1894).