Dansk Fotografisk Forening

DFF / Dansk Fotografisk Forening er en interesse, netværks- & paraplyorganisation for professionelle fotografer i Danmark. DFF udfører informations-, uddannelses- og netværksarbejde for medlemmerne i den fotografiske branche.

Non-profit organisationen DFF startede i 1879 og er i dag en af verdens ældste foreninger for professionelle fotografer. Formålet med foreningen er at fremme og udvikle håndværket bl.a. gennem kurser og seminarer.

Foreningen ledes af en bestyrelse, mens foreningschef Bent Nygaard står for den daglige drift.

Indmeldelse i GRAKOM

Pr. 1. juni 2015 er DFF indmeldt som foreningsmedlem i GRAKOM. DFF kan således  trække på alle medlemsydelser i GRAKOM.

Foreningsfordele

En af fordelene ved DFF’s foreningsmedlemskab hos Grakom er samarbejdet om den politiske interessevaretagelse. Ofte har DFF og GRAKOM fælles interesser, hvorfor samarbejdet vil øge indflydelsen. GRAKOM kan således i højere grad prioritere sager inden for DFF’s interessefelt.

Er din virksomhed allerede medlem af GRAKOM og vil gerne være medlem af DFF?

Kontakt Bent Nygaard hos DFF på tlf. 22 56 90 10.

H U S K  X   i  kalenderen !
link til branchekalender