Intet salg på salgsstedet = 0 kr. pr. pose

Hvis der sker et salg fra en butik, showroom eller stand, så skal man opkræve 4 kr. Ellers skal man ikke. Det er vurderingen fra BDOs revisor, som også fortæller, at pengene forbliver i virksomhedernes hænder.

Fra januar 2021 må man som virksomhed ikke gratis udlevere en pose, men skal tage minimum 4 kroner for den. Det har Miljø- og Fødevarestyrelsen besluttet.

Minimumsprisen gælder for poser med hank uanset, hvilket stof de er lavet af. Man må som udgangspunkt gerne gratis udlevere poser uden hank. Dog skal de være under 15 mikrometer i tykkelse, hvis de er lavet af plastik.

Men der hersker en del usikkerhed over, hvem det er, der skal tage penge for poserne, hvornår må man godt udlevere en pose gratis, og hvornår man ikke må.

Derfor har vi henvendt os til Pernille Rise, der er senior manager hos revisionsselskabet BDO.

Ifølge hende handler det om, der bliver solgt produkter eller om der ikke bliver solgt produkter fra det sted, hvor man udleverer poserne:

”Det, der lægges vægt på, er umiddelbart om der bliver solgt produkter fra den pågældende virksomhed og ikke om det er betalende eller gratis produkter, der kommer ned i posen,” siger Pernille Rise og fortsætter:

”Det betyder, at hvis man udleverer en pose, fra steder, hvor der foregår salg, skal man opkræve minimumsprisen.”

Det er f.eks. supermarkeder, webshops, loppemarkeder, frisører og boder.

Gråzoner
Fordi loven ikke er trådt i kraft endnu, vil der dog være nogle gråzoneområder, som formodentlig vil blive afklaret senere.

En gråzone kan f.eks. være et køkkenshowroom. Her vil man formodentlig ikke skulle tage penge for en pose, hvis der ikke bliver solgt enkelte produkter, men kun hele køkkener, mener Pernille Rise:

”Et køkken kan jo ikke komme ned i en pose, og hvis man ellers ikke sælger nogle småprodukter, vil jeg ikke tro, at man behøver at tage penge for en pose, som man lægger nogle brochurer ned i.”

Men hun påpeger, at det er et af de steder, hvor der kan være tvivl.

”Det er nok sådanne steder, der vil blive spurgt ind til, og som løbende vil blive afklaret hos Miljøministeriet. Så vidt jeg kan se, har der ikke endnu været stillet spørgsmål om uddybende afklaring af begrebet salgssteder i forbindelse med lovens behandling,” siger hun.

Messestande
Også messestande, hvor der foregår salg, er underlagt kravet om minimumsprisen. Men hvis der ikke foregår salg på den enkelte stand, så er sagen formodentlig anderledes, mener Pernille Rise:

”Det er ikke afgørende om, det man putter i posen, er en gratis vareprøve eller et købt produkt. Også her er det afgørende om, der foregår salg fra standen. Ud fra det, der står i lovteksten, tænker jeg, at man gerne må udlevere gratis vareprøver i poser på en messestand, hvor der ikke forekommer salg, men hvor man er til stede for at markedsføre sig.”

Hvor ender de 4 kroner?
Nogle ser minimumsprisen som en fortsættelse af de afgifter, der blev pålagt plastik- og papirposer i år, men der er en væsentlig forskel, påpeger Pernille Rise:

”Minimumsprisen er ikke en afgift. Afgifterne, der blev forhøjet i år, og som udgangspunkt skal opkræves af fremstillervirksomheden ved salg til detailhandlen, skal betales videre til staten, mens minimumsprisen på de 4 kroner medregnes som omsætning hos salgsstedet.”

Det efterlader spørgsmålet: Er mindsteprisen også relevant på afgiftspligtige poser og i givet fald, er de 4 kr. så inkl. afgift?

”Reglerne om mindstepris er relevant også for afgiftspligtige poser, men det er ikke alle bæreposer omfattet af reglerne om en minimumspris, der også er omfattet af afgiftspligten. Lovgivningen om minimumsprisen omfatter alle typer af bæreposer (poser med hank) uanset rumindhold og materiale,” siger Pernille Riese og fortsætter:

”I relation til afgiften er det derimod en anden afgrænsning, idet poser omfattet af afgiftspligten, er poser med hank, som har et rumindhold op til hank på mindst 5 liter og med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Dette medfører, at poser med hank med et rumindhold under 5 liter, ikke vil være omfattet af afgiftspligten, men vil være omfattet af reglerne om en minimumspris.”

Hvis der er tale om udlevering af en pose, der også er omfattet af afgiftspligten, kan detailhandelsvirksomheden selv vælge om de 4 kr. skal være inkl. eller ekskl. afgift, idet lovgivningen om en minimumspris netop bestemmer, at der minimum skal opkræves 4 kr. for posen.

”Vi forventer dog, at langt de fleste virksomheder af konkurrencemæssige årsager vælger kun at opkræve 4 kr. pr. pose, hvilket betyder, at en evt. afgift vil være inkluderet i prisen,” siger Pernille Riese.

Hun tilføjer, at årsagen til indførelsen af minimumsprisen er, at man gerne have forbrugerne til at genbruge poser af miljømæssige årsager. Det er altså for at påvirke forbrugeradfærden og ikke for at hente penge til statskassen.