DPA-netværk

Tre årlige møder der opdaterer dig på, hvad der sker i branchen

Som en del af branchen for reklame- og gaveartikler skal du hele tiden være opdateret – hvilke tendenser ser vi, hvad rør sig på miljøområdet, og hvordan går det generelt i branchen. DPA og GRAKOM tilbyder nu et netværk, hvor du sammen med ligesindede bliver inspireret, får målrettede input og samtidig kan møde dine kolleger.

Møder i 2020

Miljømærker // 29. april // GRAKOM, Helgavej 26, 5230 Odense M (afholdt som webinar) 
Kan de sikre tilstrækkelig compliance og i givet fald hvordan? På dette netværksmøde får du en introduktion til junglen af miljømærker, hvad der skal til for at vælge de rigtige, og hvordan miljømærker kan bruges aktivt til leverandørstyring og i markedet. På mødet knyttes en tråd mellem de krav, som kunder i større og større omfang stiller til Code-of-Conduct, og de muligheder som valg af de rigtige miljømærker giver for efterlevelse – indlæg af Carsten Bøg, miljøchef i GRAKOM.

Branchetal & økonomi // 30. september // GRAKOM, Nybrogade 12, 1203 København K
Er du nysgerrig på, hvordan det går i branchen for reklame- og gaveartikler? Hvordan det går med virksomhedernes indtjening? Og hvad byder det kommende år på? På netværksmødet ser vi på, hvordan det går på markedet for reklame- og gaveartikler. Der vil både være fokus på den generelle økonomi og branchens økonomi, hvor der blandt andet ses på indtjening, beskæftigede og medarbejderomkostninger. Endeligt vil vi se på branchens egne forventninger til markedet for reklame- og gaveartikler – indlæg af Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

Miljømærker på reklameartikler (virtuelt møde) // Udskudt til den 13. januar 2021
Når kunderne beder om miljøvenlige reklameartikler og produkter, der lever op til konkrete csr-krav, hvordan stiller man sig som leverandør og distributør til dette? Der er et hav af mærker og en række mere eller mindre lødige certificeringer på markedet, men kun en lille håndfuld kan efterprøves og har en miljømæssig effekt. På dette webinar får du en introduktion til de udbredte mærker som: Svanen, Blomsten, FSC m.fl., og vi kommer også ind på mærker, der bruges i tekstilindustrien. Hvordan de brugers på reklameartikler, og hvordan de kan sikre tilstrækkelig compliance både i forhold til kunde- og leverandørstyring. Vi kommer også ind på, hvordan de csr-krav, kunderne stiller, harmonerer med det enkelte mærke. Der vil også være mulighed for sparring og rådgivning ved GRAKOMs miljøspecialister både under og efter webinaret.

Alle møder starter kl. 15 og afsluttes ca. kl. 18 med lidt mad & drikke med mulighed for at netværke.

Pris

Medlemskab koster 5.000 kr. ekskl. moms pr. år. Du binder dig for et år ad gangen og må sende flere personer fra virksomheden til de forskellige netværksmøder. Derudover modtager du nyhedsbrevet fra DPA.
Hvis du i forvejen er medlem af DPA/GRAKOM, er adgangen til netværksmøderne inkluderet i dit kontingent.

Indmeldelse