DPA-netværk

Tre årlige møder der opdaterer dig på, hvad der sker i branchen

Som en del af branchen for reklame- og gaveartikler skal du hele tiden være opdateret – hvilke tendenser ser vi, hvad rør sig på miljøområdet, og hvordan går det generelt i branchen. DPA og GRAKOM tilbyder nu et netværk, hvor du sammen med ligesindede bliver inspireret, får målrettede input og samtidig kan møde dine kolleger.

Møder i 2021

Miljømærker på reklameartikler (virtuelt møde) // 13. januar 2021
Når kunderne beder om miljøvenlige reklameartikler og produkter, der lever op til konkrete csr-krav, hvordan stiller man sig som leverandør og distributør til dette? Der er et hav af mærker og en række mere eller mindre lødige certificeringer på markedet, men kun en lille håndfuld kan efterprøves og har en miljømæssig effekt. På dette webinar får du en introduktion til de udbredte mærker som: Svanen, Blomsten, FSC m.fl., og vi kommer også ind på mærker, der bruges i tekstilindustrien. Hvordan de brugers på reklameartikler, og hvordan de kan sikre tilstrækkelig compliance både i forhold til kunde- og leverandørstyring. Vi kommer også ind på, hvordan de csr-krav, kunderne stiller, harmonerer med det enkelte mærke. Der vil også være mulighed for sparring og rådgivning ved GRAKOMs miljøspecialister både under og efter webinaret.

Branchetal & økonomi // 24. juni // Odense
Er du nysgerrig på, hvordan det går i branchen for reklame- og gaveartikler? Hvordan det er gået med virksomhedernes indtjening under corona? På netværksmødet ser vi på, hvordan det er gået på markedet for reklame- og gaveartikler det seneste år med udgangspunkt i branchens seneste regnskaber. En periode præget af corona og nedlukninger. Der vil både være fokus på både Danmarks økonomi og branchens økonomi. Vi ser blandt andet på udviklingen i indtjeningen, beskæftigede, medarbejderomkostninger og virksomhedernes soliditet – indlæg af Mads Lindegaard, cheføkonom i GRAKOM.

Regnskabsanalyse inden for tryk, sign og merchandise // 26. oktober i Glostrup & 28. oktober i Middelfart
Hvordan er det gået med indtjeningen i branchen i 2020? Hvordan har udbruddet af corona påvirket udviklingen i trykkerier, emballageproducenter, sign- og skiltebranchen og blandt distributører af reklame- og gaveartikler? På dette medlemsmøde ser vi på GRAKOMs årlige analyse af hele branchen. Her vil der være fokus på, hvordan de enkelte delbrancher tryk, sign og skilte, emballage samt distributionsvirksomheder for reklame- og gaveartikler har udviklet sig gennem i 2020. Derudover vil være fokus på, hvordan udviklingen har været under coronaepidemien og virksomhedernes fremadrettede forventninger. Virksomhedstyper: trykkerier, emballagebranchen, sign- og skiltebranchen samt reklame- og gaveartikler. Deltagerne får udleveret GRAKOMs brancheanalyse. Oplægsholder: Mads Lindegaard // Cheføkonom i GRAKOM.

Alle møder starter kl. 15 og afsluttes ca. kl. 17 med lidt drikkelse og mulighed for at netværke.

Pris

Medlemskab koster 5.000 kr. ekskl. moms pr. år. Du binder dig for et år ad gangen og må sende flere personer fra virksomheden til de forskellige netværksmøder. Derudover modtager du nyhedsbrevet fra DPA.
Hvis du i forvejen er medlem af DPA/GRAKOM, er adgangen til netværksmøderne inkluderet i dit kontingent.

Indmeldelse