Det ser bedre ud end for et år siden

Økonomien kommer hurtigt tilbage på sporet, og omsætningen begynder at stige. Sådan lød det fra cheføkonom i GRAKOM, Mads Lindegaard, da han på DPA's generalforsamling gav et indblik i, hvordan det var gået i samfundet under corona, og hvordan det sandsynligvis kommer til at gå på den korte bane.

Der er tre ting, der kommer til at betyde noget for DPA-medlemmernes økonomi i den kommende tid. Det er økonomi, forventningerne hos virksomhederne og forbrugerne samt udviklingen i vacciner og dermed i en eventuel tredje coronabølge. Desuden har det betydning, om vi på permanent vis får en ændret forbrugeradfærd.

Sådan indledte cheføkonom i GRAKOM, Mads Lindegaard, sin gennemgang om dansk økonomi på DPA’s generalforsamling i sidste uge.

Og han kunne hurtigt konkludere, at det allerede ser bedre ud end det gjorde for et år siden:

”Udviklingen i BNP viser, at vi er kommet os hurtigt efter krisen. Der har været to dyk på grund af nedlukninger, men vi er hurtigt kommet op igen. Det har selvfølgelig været en stor krise, men den har samtidig været anderledes end andre økonomiske kriser, for den har ramt meget skævt. Og det har DPA-medlemmerne også kunnet mærke, og de er er blevet hårdere ramt end GRAKOMs andre medlemsvirksomheder.”

På baggrund af første nedlukning faldt omsætningen med 31 pct. i andet kvartal hos GRAKOMs medlemmer. Anden nedlukning forårsagede et fald på 18 pct.

”Det vi kan uddrage af ovenstående, er at økonomien formentlig kommer hurtigt tilbage på sporet og omsætningen begynder at stige, så snart restriktionerne lettes. Dansk økonomi har det rigtig fint, også selvom der blev optaget en del gæld til hjælpepakker i andet kvartal 2020, men vi ligger bedre end andre lande, og der er stadig økonomi til flere hjælpepakker, og vi skal ikke regne med at se skattestigninger,” sagde Mads Lindegaard.

Husstandene har været begrænset i deres forbrug under krisen og har sparet betydeligt op. Ifølge Nationalbanken skyldes den stigende opsparing dog ikke frygt for fremtiden, men er sket, fordi restriktionerne har gjort det svært at bruge penge.

”Forbrugerprisindikatoren ligger omkring 0 lige nu, men nu ser vi, det lysner og stemningen vil formentlig stige yderligere i takt med, at restriktionerne bortfalder. Det betyder, at forbrugerne ikke vil holde igen, og at virksomhederne også vil komme til at tjene penge,” sagde Mads Lindegaard.

I en undersøgelse fra Danmarks Statistik var der ingen industrivirksomheder, der mente, at de måtte lukke inden for de næste tre måneder som følge af corona.

”Det tyder på, at pessimismen fra starten af krisen nærmest er væk eller i hvert fald faldet markant,” sagde Mads Lindegaard.

Ledigheden steget lidt
Ledigheden i samfundet steg med godt 50.000 personer lige da krisen brød ud. Som det normalt sker, faldt den igen i efteråret, og i takt med nye restriktioner steg den igen.

”Lige nu er ledigheden steget med lidt under 1 pct. af arbejdsstyrken i forhold til før krisen, så det er ikke voldsomt,” sagde Mads Lindegaard.

Tilbagekig på regnskaber
Foreløbige regnskabstal viser, at den samlede bruttofortjeneste blandt distributører af reklame- og gaveartikler faldt med 11 pct. sidste år. Det dækker over 54 pct. der har haft faldende omsætning og 36 pct. der har haft stigende omsætning.

Og kigger man på bundlinjen før skat, så har 77 pct. haft overskud, heraf havde 46 pct. stigende overskud og 54 pct. har haft et faldende overskud.

”Skiftet til salg af værnemidler samt ekstraordinære julegaver har været med til at hive økonomien op det op. Så efter at det så sort ud for branchen i marts og april sidste år, er der flere, der har gjort det rigtig godt. Det er ret imponerende, når vi er i en branche, der mere eller mindre lever af, at folk mødes,” sagde Mads Lindegaard.

Fremtidens to jokere
Forventningen er, at restriktionerne senest bliver afskaffet i efteråret i takt med en flad smitteudvikling og vaccinationer.

Der er dog to jokere i forhold til, hvordan det vil gå, mener Mads Lindegaard:

”Den ene joker er fravalget af Johnson & Johnson vaccinen, men man forventer, at det kun udsætter vaccination af hele befolkningen i 3 uger og at alle dermed vil være vaccineret inden september. Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at vi kan sige farvel til alle restriktioner på den anden side af sommerferien.”

Han fortsatte:

”Den anden er om der vil komme en generel ændret adfærd i befolkningen, og hvad det i givet fald vil betyde for jeres salg. Det kan fx være, at man mødes mindre pga. flere onlinemøder og webinarer og færre konferencer.”

Omvendt kan det også være, at der er et øget behov for at komme ud og holde arrangementer, fordi folk er trætte af at være derhjemme.

”Der kan opstå et øget behov for brandng og for at komme tættere på dem, man samarbejder med. Og dermed også brugen af reklamegaver,” sagde Mads Lindegaard.