Corona har ramt hårdt

DPA’s medlemmer har været hårdt ramt af corona-udbruddet. Et kendetegn ved DPA’s medlemmers omsætning er, at den afhænger meget af, at folk mødes. Så længe der er begrænsninger på at mødes, vil efterspørgslen på reklameartikler og lignende produkter være lav.

DPA’s medlemmer lider i den grad under følgerne af corona. Der afholdes færre konferencer og møder. Samtidig aflyses festivaler, sportsarrangementer og de årlige motionsløb. Derfor efterspørges der også langt færre af branchens varer, idet en stor del af efterspørgslen styres af netop denne form for arrangementer. DPA’s medlemmers omsætning er meget afhængig af, at folk mødes.

Ifølge GRAKOMs egne corona-undersøgelser var omsætningen i andet kvartal i gennemsnit omkring 50 pct. lavere end året før. Det har sat sine tydelige spor. Ved udgangen af juni viste samme medlemsundersøgelse, at syv ud af ti virksomheder, som sælger reklameartikler, havde søgt om kompensation for faste omkostninger. Andelen af virksomheder, som havde søgt om lønkompensation, var lige så høj.

Tredje kvartal var en kende bedre end andet kvartal. Omsætningen blandt virksomhederne, som sælger reklameartikler, var omtrent en tredjedel lavere end samme periode året før.

Rimeligt udgangspunkt inden corona
Inden udbruddet af corona havde branchen umiddelbart et fornuftigt udgangspunkt. I 2019 var indtjeningen i branchen hverken prangende eller lav. Blandt de virksomheder, som indgår i DPA’s årlige brancheanalyse af distributørerne af reklame- og gaveartikler, forbedrede 48 pct. deres bundlinje i 2019 i forhold til 2018, mens 52 pct. havde en lavere bundlinje.

En anden ting, der kunne udledes af regnskabstallene for 2019, var at andelen af virksomheder med en lav soliditet faldt. Soliditeten beskriver, hvor stor en andel egenkapitalen udgør af en virksomheds aktiver. Jo højere soliditeten er, jo mindre vil andelen af fremmed finansiering være og jo mere robust vil en virksomhed være under en økonomisk krise. Andelen af virksomheder med en soliditet på under 15 pct. faldt i 2019 til 16 pct. I 2018 var andelen 26 pct. Dermed var virksomhederne mere robuste i 2019 end i 2018.

Efterspørgslen er i høj grad styret af corona
Fremadrettet vil særligt to ting have indflydelse på efterspørgslen af reklameartikler; udviklingen i corona-smitten, og dermed hvor meget man kan mødes samt coronaens afsmitning på dansk økonomi.

Efter et halvt år med corona står det efterhånden klart, at smitten ikke bare forsvinder med det samme, og at der formentlig skal en vaccine til, før corona-restriktioner ikke længere styrer Danmark. Statens Seruminstitut opgjorde i medio august andelen af befolkningen, der har været smittet med corona, til 2,2 pct., så der er også lange udsigter til flokimmunitet som følge af allerede smittede danskere.

Det er dog ikke kun selve de direkte corona-restriktioner, som har indflydelse på, hvordan økonomien rammes. En stigende smitte i samfundet resulterer nemlig også i danskernes manglende lyst til at deltage i arrangementer eller mødes med andre, hvilket også resulterer i en faldende efterspørgsel. Hvis alle corona-restriktioner blev fjernet, ville det dermed ikke medføre, at omsætningen ville komme på 2019-niveau, fordi danskernes adfærdsændringer står for en stor del af den faldende efterspørgsel.

Fra sundhedskrise til økonomisk krise
Jo længere tid og jo større begrænsninger udbruddet af corona lægger på samfundet, jo mere vil krisen gå fra at være en sundhedskrise til en økonomisk krise. Dette kan blive et problem for den fremtidige efterspørgsel, idet salget af mange af branchens produkter er ganske konjunkturfølsomme.

Foreløbigt har dansk økonomi klaret sig fornuftigt igennem det første halve år med corona. Nationalbanken forventer, at BNP i år falder med 3,6 pct., men allerede næste år stort set henter hele faldet ind igen. I Nationalbankens prognose er der dermed ikke tegn på en længere nedtur i dansk økonomi.

Krisen har dog vist sig meget uforudsigelig. Nationalbankens prognose er lavet ud fra en forventning om, at der vil være restriktioner gennem hele 2020, og at økonomien igen vil fungere frit i løbet af 2021.