Danish Promotion Association

Danish Promotion Association (DPA), der har eksisteret i mere end 30 år, er en interesseorganisation for virksomheder i Danmark, som forhandler eller producerer reklame- og gaveartikler, merchandise og profilbeklædning.

En del af GRAKOM

Den 29. juni 2018 vedtog DPA på den 2. ekstraordinære generalforsamling at fusionere med GRAKOM.

Det betyder, at man som medlem af DPA som udgangspunkt også bliver full service medlem af GRAKOM. Udover de forskellige målrettede tilbud DPA har til virksomheder, der producerer eller forhandler reklameartikler, så får man også adgang til samtlige services og ydelser hos GRAKOM.

Kontingentet for at være medlem af DPA følger således GRAKOMs kontingentsatser.

Det betyder også, at medlemmer af GRAKOM, som falder inden for DPA’s interesseområde, kan blive medlem af DPA uden yderligere omkostninger.

Som distributørmedlem er virksomheden forpligtet til at have en compliance aftale enten hos GRAKOM eller anden rådgiver. 

Gratis for nystartede virksomheder
Har du startet virksomhed inden for de sidste to år, har ansatte eller påtænker at ansætte? Så kan du få et startup-medlemskab med fuld adgang til alle ydelser, dog undtaget barselsfonden, gratis det første år. Du må max have tre ansatte og ikke have tegnet overenskomst. Hvis du er distributør, skal du dog stadigvæk have en complianceaftale.

Meld dig ind som startup her

Læs mere om DPA