Produktionsledernetværk: Covid-19 & virksomheden – hvordan tackler vi det?

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, besluttet af netværket.

Møderække i 2020
Tirsdag den 16. juni kl. 13-15 (virtuelt møde) // Opstart af netværk
Onsdag den 16. september kl. 13-15 (virtuelt møde) // Forandring & motivation
Torsdag den 3. december kl. 13-15 (virtuelt møde) // Covid-19 & virksomheden

Produktionsledernetværket den 3. december
På forrige netværksmøde var der et klart ønske om at drøfte situationen omkring Covid-19, og hvad man som virksomhed helt lavpraktisk til nu har af erfaringer, og hvad man kan gøre fremadrettet. Covid-19 har som bekendt været en svær tid for mange virksomheder. Mange områder i virksomheden er vendt totalt på hovedet. Det man som leder lavede i går, er for mange noget andet og måske mere i dag, opgaver som er uvante, håndtering af utrygge medarbejdere, stress, ja listen er lang. Derfor tager vi på næste netværksmøde hul på denne drøftelse med indspark udefra og fra hinanden.  

Program
13.00-13.15 // Velkomst & intro til nye deltagere

13.15-14.15 // Covid-19 & virksomheden – hvordan tackler vi det?

Branchens økonomiske overblik og status lige nu
Cheføkonom Mads Lindegaard // GRAKOM                          

Den nye midlertidige ordning om arbejdsfordeling – mulighederne og det praktiske        
Advokat Niels Johannesen // GRAKOM

Covid 19 – risikovurderinger i virksomheden – hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan gør vi det?
Afdelingschef Carsten Bøg // GRAKOM

Tilskudsmuligheder ifm. optimering af produktionen og minimering af omkostninger
Projektleder Anders Hegnet // GRAKOM

14.15-14.45 // Drøftelse og erfaringer i netværket v/alle i netværket:

Hvordan har vi tacklet situationen til nu?

Hvordan tænker vi at tackle situationen fremover?

Hvad kan GRAKOM hjælpe med?

14.45-15.00 // Næste møde den 18. februar 2021 og tema

Tidspunkterne er vejledende – afhænger af indlæg og drøftelser.

Læs mere om netværket 

Tilmelding til det virtuelle møde den 3. december

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3