Møde i produktionsledernetværket

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs produktionsledernetværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs produktionsledernetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, besluttet af netværket.

Møderække i 2021
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 20. maj
Torsdag den 19. august

Møde i produktionsledernetværket den 19. august i Odense

Denne gang mødes produktionsledernetværket om temaet digitalisering & den grafiske branches fremtid – hvor der dels vil være et eksternt input samt diskussion i netværket omkring emnet. For vores branche har jo aldrig været mere digitaliseret, end den er nu, og spørgsmålene er mange. Bl.a. hvordan ser den fremtidige digitale grafiske virksomhed ud? Og hvilke fald grupper skal vi være opmærksomme på?

Kl. 12.30-13.15 // Frokost og siden sidst – hvordan går det (bordet rundt)?

Kl. 13.15-14.00 // Udfordringer & networking – en snak om udfordringer hos den enkelte deltager og nye medlemmer

Kl. 14.00-15.30 // Tema: Digitalisering & den grafiske branches fremtid

Kl. 15.30 // Tak for nu og hjemover

Læs mere om netværket 

Tilmelding til mødet den 19. august

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3