Kursus: Sygdom & barsel

 

Kom på kursus i Aarhus og få et overblik over reglerne om sygdom og barsel – både i forhold til lovgivningen og overenskomsterne.

På kurset får du en grundig gennemgang af følgende emner.

Sygdom
Definitionen på sygdom, betaling, anmeldelse og dokumentation, sygefraværssamtaler, delvis genoptagelse af arbejdet, § 56-aftaler, sundhedsforsikring, misbrugspolitik m.v.

Barsel
Graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov og krav på dagpenge/løn i de enkelte orlovsperioder

Refusion
Fra kommunen, forsikring i arbejdsgiverperioden, forsikring fra Grakoms syge- og barselsfond og muligheden for refusion fra Grafisk Pension.

Der vil naturligvis være tid til spørgsmål og drøftelser undervejs i kurset.

Underviserne
Underviserne er sekretær Conny Junker samt advokaterne Peter Balle & Jakob Mose Poulsen fra Grakom.

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3
Deltager #4
Deltager #5