Kursus: Bliv skarp på overenskomsterne

Er det nyt for dig at arbejde med overenskomster, har du nu mulighed for at få en grundig gennemgang af reglerne i den grafiske overenskomst, digitalprint- og serigrafoverenskomsten samt funktionæroverenskomsten. Kurset kan også være for dig, der allerede arbejder med medarbejderforhold og trænger til en grundigere gennemgang af overenskomsterne.

Med udgangspunkt i overenskomsterne vil følgende blive gennemgået på kurset:

 • Overenskomsternes gyldighedsområde
 • Reglerne om arbejdstid. Herunder reglerne om:
  • Hvileperiode
  • Holddrift
  • Overarbejde
  • Afspadsering
  • Lokalaftaler vedrørende arbejdstid
  • Arbejdsmiljølovens arbejdstidsregler
 • Reglerne om ret til fravær efter overenskomsterne
 • Reglerne om sygeløn
 • Reglerne om efteruddannelse
 • Reglerne om pension
 • Reglerne om opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse

Undervisere
Advokat Christian Jensen, advokat (L) Peter Balle, advokat Jakob Mose Poulsen & uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard

Målgruppe
Medarbejdere, der beskæftiger sig med HR, herunder ledere og bogholdere

Tid & sted
Odense // Mandag den 23. april kl. 9-15
Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M

Pris
1.995 kr. for medlemmer // 2.995 kr. for ikke-medlemmer
Inkl. forplejning og kursusmateriale