Grøn omstilling i sign- og tekstilbranchen

Bliv klogere på hvordan du kan imødekomme dine kunders og markedets krav om mere miljøvenlige produkter.

Der er stigende pres fra kunder og marked – ikke mindst fra lovgivningside om at levere produkter, der kan indgå i den cirkulære økonomi. Sign- og tekstilbranchen har lidt under mangel på viden og data på produkter og substrater, men det gør FESPA Denmark og GRAKOM nu noget ved.

På dette møde vil du blive præsenteret for de værktøjer, der findes i dag, og som er udviklet af GRAKOM gennem en række brancheprojekter, som har indsamlet viden og data fra en bred pallette af branchens virksomheder. Der er udviklet et produktspecifikt skema, der afdækker viden om det miljøaftryk (CO2-belastning), det enkelte produkt har. På den måde kan kunden tage et valg om substratvalg og produkttype baseret på fakta.

Også efter skiltet er produceret og brugt, er der behov for en miljømæssig håndtering, så det ikke blot ender på forbrændingen. FESPA Denmark og GRAKOM har indgået en aftale med Stena Recycling om indsamling og genanvendelse af en række plastikfraktioner, både hos producenten og hos slutbrugeren.

Program
- Substrater og miljø i sign- og tekstilbranchen – GRAKOMs erfaringer og viden fra knap 10 projekter i konkrete virksomheder. Præsentation af miljøværktøj og dialogværktøj der kan forbedre rådgivningen med kunden om miljø og klima – ved miljøkonsulent Jonas Vinther Petersen (GRAKOM)

- Hvad kan en sign-virksomhed bruge værktøjet til – Lars Sørensen fra PE Offset 

- Introduktion af brancheaftalen på genanvendelse af plast herunder take back ordning – ved Stena Recycling

Derfor skal du deltage:

  • Du får viden, der kvalificerer dialogen med dine kunder om klima og miljø på dine produkter
  • Du får adgang til værktøjer, der kan hjælpe dig med klimaberegning af dine produkter
  • Du ser, hvordan andre virksomheder bruger denne viden i deres marked
  • Du får introduktion til, hvordan du kan sortere og sende dit spild til genanvendelse
  • Du får introduktion til, hvordan du kan hjælpe dine kunder med at komme af med deres skilterester
  • Du får hjælp til at få din virksomhed med på den grønne omstilling


Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3