Grafisk Pension – Ny ordning

Den 11. maj 2021 blev Sampension og parterne i Grafisk Pension (HK, DMA og GRAKOM Arbejdsgivere) enige om en ny ordning, der træder i kraft den 1. september 2021.

Den nye ordning medfører en reduktion af refusionen til arbejdsgiverne. Reduktionens størrelse afhænger af den af medarbejderen valgte dækning og lønnens størrelse.

På dette webinar vil de nye regler om refusion blive gennemgået nærmere, ligesom vi vil komme kort ind på sygedagpengerefusion og sygdomsrefusion fra GRAKOMs syge- og barselsfond i forhold til medarbejdere på den grafiske overenskomst og medarbejdere på digitalprint- og serigrafoverenskomsten.

Undervisere
Advokaterne (L) Peter Balle & Niels Johannesen

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3