Forretningsmodeludvikling i ledelses- og markedsperspektiv

Som følge af digitalisering og nye teknologier er virksomheder i stigende grad nødt til løbende at tilpasse og udvikle deres forretningsmodel for at kunne imødekomme nye krav og forventninger i markedet. Dette kræver øget fokus på virksomhedens forretningsmodel og forandring af denne ift. markedsudviklingen. Grakom tilbyder derfor i samarbejde med SDU kurset ”Forretningsmodeludvikling i ledelses- og markedsperspektiv”, der arbejder med denne udfordring med afsæt i kundernes behov og virksomhedens muligheder for at imødekomme disse igennem en innovativ og værdiskabende tilgang. 

Der arbejdes med fem centrale elementer:

  • Forretningsmodeludvikling, der tager afsæt i forståelsen for virksomhedens nuværende forretningsmodel og mulighederne for at udvikle denne ift. den markedssituation virksomheden står i.
  • Kunderejsen, som omhandler kundens kontaktflade til virksomheden og muligheden for at udvikle denne til fordel for begge parter.
  • Segmentering, der drejer sig om at forstå virksomhedens kunder, og hvilke der er de mest attraktive at fokusere på.
  • Værdiskabelse, som ser på hvilken form for værdi kunden efterspørger.
  • Implementering, som fokuserer på hvordan forandringstiltag kan forankres i virksomheden.      

Modulerne er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden og resultaterne fra tidligere projekter indenfor den grafiske industri og reklamebranchen.

Kursets opbygning
Kurset tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed, og der lægges op til en høj grad af deltagerinvolvering, så alle deltagende virksomheder kommer hjem med en konkret plan for forandring. Programmet er lavet sådan, at oplæg om modeller og teori er fælles for alle deltagende virksomheder, hvorimod øvelserne hvor disse elementer anvendes, af konkurrencehensyn, foregår individuelt for hver virksomhed. Der tages på de enkelte kursusdage udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som den enkelte virksomhed står overfor ift. forretningsmodel udvikling, kunderelationer og værdiskabelse.

Hver enkelt kursusdag bygger videre på den forudgående, så der er progression fra gang til gang. Endvidere vil der være indlagt to mindre hjemmeopgaver mellem kursusdagene. Øvelserne undervejs, de to hjemmeopgaver, og den afsluttende sparring gør, at alle deltagere kommer hjem med et overblik over deres forretningsmodel, kunderelationer, værdiskabelse og en plan for forandringstiltag ift. disse punkter. Der udleveres på hver kursusdag præsentationsmateriale såvel som øvelsesmateriale, som deltagerne kan tage med hjem.

Deltagerne
Til hvert kursusforløb vil der være enten tre eller fire virksomheder fra den grafiske branche som deltager. Fra hver virksomhed forventes minimum to og maksimalt fire personer fra virksomhedernes ledelsesgruppe at deltage for at sikre forankring for forandringstiltagene.

Undervisere
Kurset gennemføres af et hold undervisere bestående af professor Per V. Freytag og adjunkt Bo Mortensen fra SDU. Underviserne har mange års erfaring med særligt praksisorienterede undervisningsforløb og har begge arbejdet specifikt med kreative og innovative virksomheder.

Dag 1 // 06.02.2019 // Forretningsmodellen og kunderejsen

Dag 2 // 20.03.2019 // Segmentering og værdiskabelse

Dag 3 // 08.05.2019 // Implementering og forandring

 

Læs samlet info & program for kurset