Emballagenetværksmøde: Regler & restriktioner for anvendelse af materialer til emballage

Netværksmøderne i GRAKOMs emballagenetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor kvalitet, miljø og fødevarer. Vi drøfter både hvad der sker i branchen og i markedet samt ny lovgivning. Vi behandler det på både virksomheds- og produktniveau, og vi har altid fokus på et særligt tema.

Emnet for mødet vil være regler og restriktioner for anvendelse af materialer til emballage.

På mødet vil vi fokusere på eksisterende, nye og kommende restriktioner og forbud mod kemiske stoffer i emballagesubstrater. Vi vil bl.a. få et overblik over eksisterende regler (EU og DK), der opsætter rammer for området, samt hvilke begrænsninger og krav dette giver. Vi vil også få et indblik i den nyeste viden om særlige forhold og nye trends. Til mødet vil vi invitere både myndighedspersoner og eksperter.

Mødet afholdes som udgangspunkt hos Alfred & Kamilla, Sverigesgade 16, 5000 Odense C, som er nabo til GRAKOMs nye adresse på Odense Havn.

Møderække i 2021
23.02.2021 // FN’s verdensmål i praksis (virtuelt møde)
18.05.2021 // Fokus på udvalgte kundekrav til miljø og blæredygtighed for emballager (virtuelt møde) 
24.08.2021 // Regler & restriktioner for anvendelse af materialer til emballage (Odense)​
23.11.2021 // Automatisering og effektivisering