Emballagenetværksmøde: Automatisering

Netværksmøderne i GRAKOMs emballagenetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor kvalitet, miljø og fødevarer. Vi drøfter både hvad der sker i branchen og i markedet samt ny lovgivning. Vi behandler det på både virksomheds- og produktniveau, og vi har altid fokus på et særligt tema.

Emnet for mødet er automatisering. Det er et emne som vi vil søge at ”angribe” fra flere vinkler. Ikke mindst mulighederne for effektivisering, minimering af fejl og arbejdsmiljøgevinster. Vi har kontakt til et ”robotfirma” i Odense, der netop har udviklet nogle nye robotter til håndtering af flere opgaver indenfor den grafiske færdiggørelsesdel, og de vil bl.a. besøge os.

Mødet afholdes hos Alfred & Kamilla, Sverigesgade 10, 5000 Odense C. Indgangen til mødestedet ligger på kaj-siden af bygningen.

Møderække i 2021
23.02.2021 // FN’s verdensmål i praksis (virtuelt møde)
18.05.2021 // Fokus på udvalgte kundekrav til miljø og blæredygtighed for emballager (virtuelt møde) 
01.09.2021 // Regler & restriktioner for anvendelse af materialer til emballage (Odense)​
23.11.2021 // Automatisering (Odense)