Miljøet er i den grad på dagsordenen i denne tid, også når det gælder emballage. Der er krav om mindre emballageforbrug, visse materialetyper lægges for had pga. ophobning i naturen. Kravene stiger til, at den emballage, der produceres, skal være fremstillet miljømæssigt forsvarligt.

På Emballagedagen 2021 sætter vi fokus på, hvordan emballagen kan spille sammen med samfundets krav og forventninger til miljøbelastninger. Men også hvordan fremtidens emballage skal udformes, så den indgår i cirkulær grøn omstilling. Vi ser ikke kun på fremstillingen af emballagen, men også på de miljøbudskaber emballagen bærer, og hvordan den virker i forhold til at give forbrugerne et mere bæredygtigt valg.

Udover en række spændende oplæg bliver der også rig lejlighed til at netværke med folk fra branchen.

Program

12.00  Frokost


13.00  Velkomst ved EmballageForum – Adm. direktør Thomas Torp


13.10  Emballagen, miljøet og producenternes ansvar – Mogens Werge, Mærkevareleverandørerne

Emballageproducenterne navigerer i et spændingsfelt mellem lovgivning, markeds- og forbrugerkrav for at levere miljørigtige løsninger. Mogens vil præsentere visionerne fra dagligvarebranchen og mærkevareleverandørerne, og han kommer ind på, hvor producenternes ansvar ligger.


13.40  Alternative emballager og forbrugeroplysning – Stine Müller, Forbrugerrådet Tænk

Hvad er forbrugerne optaget af, når det kommer til emballage? Og hvad med alle de nye ”bæredygtige” alternativer – er de i virkeligheden så bæredygtige? Stine kommer med eksempler fra blandt andet Forbrugerrådet Tænks tests og undersøgelser af emballage og vil fortælle om forskellige anprisninger samt om troværdig og brugbar information på emballage.


14.10  Hvordan ser fremtidens emballage ud? – Oplægsholder TBA

Hvordan arbejder emballageproducenterne på at udvikle nye innovative emballageløsninger, som kan imødegå de nye krav til bæredygtig emballage. Vi får et bud på, hvad en stor innovativ emballageproducent har gjort, og hvordan de arbejder med innovation og miljømål.


14.40  Pause 


15.10  Hvordan undgår man green washing? – Danielle Brisson Berggreen, Forbrugerombudsmanden

Hvordan navigerer man i den strøm af grønne udsagn, der er på markedet, og hvad skal der til for at overholde markedsføringsloven, hvis man vil markedsføre sig med miljøudsagn? Vi får en gennemgang af reglerne på området, vi får et indblik i de afgørelser, der har været omkring emballage, og vi bliver præsenteret for Forbrugerombudsmandens nye kvikguide på området. 


15.40  Emballage, design og miljøet i samspil – Jesper Clement, CBS

Emballagen er en vigtigt kanal til at kommunikere miljøbudskaber. Hør hvordan emballage, design og miljøbudskaber spiller sammen. Hvor meget betyder det visuelle for forbrugeropfattelsen, og hvad betyder neuromarketing ift. emballagedesign? Det gør Jesper os klogere på.


16.10  Innovativt emballagedesign og udvikling – Kristina May Pries, AM Copenhagen

Kravene til fremtidens emballage vil ændre emballagen på mange områder. Hvilke designtrends er der, når vi taler miljø og bæredygtighed? Hvad virker, hvad kommer vi til at se i fremtiden, og hvilke rolle spiller designbureauer i fremtidens emballagedesign og udvikling? Det vil Kristina komme ind på i sin præsentation.


16.30  Afslutning & tak for i dag

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3