Møde i det grafiske netværk: Forandringsledelse

Er du produktionschef, produktionsleder eller har en anden form for ansvar for en produktion? Savner du et forum for ligesindede, der står med de samme udfordringer og problematikker som dig indenfor ledelse af produktion & medarbejdere? Oplever du at stå i en situation uden at have nogen at sparre med? Mangler du et sted for læring, udvikling og drøftelse af de særlige forhold, der knytter sig til udvikling, produktion og salg? Så er GRAKOMs grafiske netværk måske noget for netop dig.

Møderne i GRAKOMs grafiske netværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor produktionsledelse, ligesom det også er forum for hverdagsproblematikker. Vi drøfter både, hvad der sker i den daglige produktion, i branchen og på markedet. Vi tager udgangspunkt i og drøfter de områder og problematikker, der udfordrer den daglige ledelse og lytter til hinandens erfaringer. På hvert netværksmøde har vi altid fokus på et særligt tema, som er besluttet af netværket.

Program for mødet i produktionsledernetværket den 24. maj

09.30-10.30 // Siden sidst – Udfordringer & Networking
- En snak om udfordringer hos den enkelte
- Info fra GRAKOM
- Nye medlemmer

10.30-12.30 // Tema: Forandringsledelse
- Work Life Balance
- Rekruttering & fastholdelse af medarbejdere
- Trivsel & stresshåndtering

12.30-13.30 // Frokost, afrunding og hjemover

Tilmelding til mødet den 24. maj

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3
Deltager #4
Deltagerliste #5