Den nye ferielov

Gratis webinar

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft.

På dette tidspunkt overgår vi til samtidighedsferie i Danmark.

På webinaret vil de nye regler om samtidighedsferie blive gennemgået, ligesom overgangsreglerne til den nye ferielov også vil blive gennemgået.

Derudover vil de overenskomstmæssige konsekvensændringer som følge af den nye ferielov ligeledes vil blive gennemgået.

Oplægsholdere

Advokat Peter Balle & advokat Niels Johannesen fra GRAKOM

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3