Netværksmøde: Arbejdsmiljø ved label & emballageproduktion

Netværksmøderne i Grakoms Emballagenetværk har altid fokus på de nyeste tendenser indenfor kvalitet, miljø og fødevare. Vi drøfter både hvad der sker i branchen og i markedet samt ny lovgivning. Vi behandler det på både virksomheds- og produktniveau, og vi har altid fokus på et særligt tema.

Det næste møde i Grakoms emballagenetværk den 5. september sætter fokus på arbejdsmiljø ved label og emballageproduktion. Ud over en bredere drøftelse vil vi sætte fokus på de nye regler om kemisk arbejdspladsvurdering, der på tidspunktet for afholdelse af mødet, har afløst den gamle lovgivning om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for mærkningspligtige stoffer og materialer. Her vil vi kunne gå i detaljer med, hvordan en konkret kemisk APV kan foretages i praksis, og hvorledes dette arbejde kan systematiseres og bruges i virksomheden.

Kort om netværket

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og som deltager får I en adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål over telefonen.

Møderække i 2019

28.02.2019 // FNs Verdensmål, SDGer

23.05.2019 // Miljø i livscyklus for emballage 

05.09.2019 // Arbejdsmiljø ved label og emballageproduktion

19.11.2019 // Funktionalitet, brugervenlighed og bæredygtighed i fødevareemballage 
Professor Peter Ragaert, Pack4Food i Belgien vil fortælle om en række helt nye forskningsresultater, hvor emballagers funktionalitet, brugervenlighed og bæredygtighed er testet og analyseret i sammenhæng.