Aktuelle ansættelsesretlige emner

På dette webinar ser vi på, hvad der er aktuelt eller nyt inden for det ansættelsesretlige område.

Webinaret er en orientering om forskellige emner, love og afgørelser. Der er ikke tale om en tilbundsgående gennemgang.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Coronasituationen
  • Ferieloven
  • Nye satser i overenskomsterne pr. 1. marts 2022
  • Arbejdstidsdirektivet
  • Orlovsdirektivet


Undervisere
Advokaterne Niels Johannesen & Peter Balle

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3