Afskedigelse 

På dette webinar gennemgår vi overordnet de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med afskedigelse, herunder varslinger, saglig/usaglig opsigelse, særligt beskyttede medarbejdere og sondringen mellem opsigelser begrundet i medarbejderens forhold og opsigelser begrundet i virksomhedens forhold samt anvendelsen af et bedømmelsesskema. 

Vi kommer også ind på de muligheder, virksomheden har i opsigelsesperioden, herunder fritstilling og varsling af ferie. 

Der vil selvfølgelig også være tid til at stille spørgsmål i chatten undervejs.

Oplægsholdere
Advokaterne Niels Johannesen & Peter Balle

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3
Deltager #4
Deltager #5