5S – skab orden & ryddelighed

Gratis webinar

Mange vil måske mene, at deres virksomhed er pæn og ryddelig, alt ligger på deres bestemte plads, og der bliver ikke brugt tid (spildtid) på at lede efter tingene.

Hvorfor ikke prøve at anskue området ”orden & ryddelighed” på en ny måde og gribe dette an fra en ny vinkel?

5S-værktøjet, som i øvrigt stammer fra LEAN- værktøjskassen, er en systematisk måde at tilgå denne problematik på. Her kommer medarbejderne i spil i forhold til at se sit eget produktionsområde på en helt ny måde. Der arbejdes med Sortering – Struktur – Shine/rengøring – Standard – og slutteligt Selvdisciplin, deraf 5S.

Deltag i webinaret og få idéer til, hvordan der systematisk kan arbejdes med klare rammer for en ordentlig og ryddelig virksomhed, hvor der også er pænt, når kunderne kommer på besøg.

Oplægsholder
Anders Hegnet, 
projektleder i produktion og LEAN, GRAKOM

Tilmelding

Deltager #1
Deltager #2
Deltager #3