Standardiseret tryk


Køb bogen
”International Standardiseret Grafisk Produktion – ISO 12647” kan købes via Grafisk Litteratur.

Pris: 300 kr. for medlemmer af Grakom og 600 kr. for ikke-medlemmer.

Standardiseret tryk bliver mere og mere udbredt i Europa og resten af verden, da handlen med tryksager på tværs af grænserne vokser. Leverandørkæden bliver internationaliseret, produktionen foregår flere forskellige steder i verden, og kunderne indgår i højere grad direkte i produktionsprocesserne.

En fælles grafisk standard kan derfor være en hjælp for både kunder og grafiske virksomheder og samtidig bruges som et internt værktøj i virksomheden. Globaliseringen betyder nemlig også øget konkurrence. Der stilles stadig større krav til de grafiske virksomheder om lavere omkostninger, højere effektivitet og hurtigere leve-ringstid. Behovet for viden og analyser af virksomhedens workflow, og hvad der giver kunderne værdi, er større end nogensinde. For at optimere produktionen kan der samtidig være behov for at opbygge et ledelsessystem med faste standarder for de enkelte processer i virksomheden. En sådan standard kunne være ISO 12647.

Håndbog om ISO 12647 For at ruste medlemmerne af Grakom til såvel den interne som eksterne dialog om standardisering, har Grakom valgt at udgive en håndbog om standardiseret grafisk produktion.

”International Standardiseret Grafisk Produktion – ISO 12647” er en håndbog for grafiske virksomheder i Danmark og deres kunder.

Bogen fortæller bl.a. om:

  • Hvad er ISO 12647?
  • Hvad kan standarden bruges til?
  • Hvor stor udbredelse forventes den at få?
  • Hvordan kan virksomhederne selv arbejde med den?
  • Hvad kan virksomheder og kunder få ud af at anvende ISO 12647?
  • Og hvad kræver det?

 
Bogen er således en guide til, hvordan der kan produceres efter en international grafisk standard. Den kan både bruges som redskab på det strategiske og ledelsesmæssige niveau i virksomheden og som et opslagsværk i dagligdagen. Bogen kan samtidig anvendes som en fælles reference, når den grafiske virksomhed og tryksagsindkøberen indgår aftaler om tryksagsproduktion. På den måde kan den også være med til at styrke dialogen og samarbejdet mellem kunde og leverandør.

”International Standardiseret Grafisk Produktion – ISO 12647” er skrevet af Michael Abildgaard Pedersen, Mediehøjskolen (tidligere Den Grafiske Højskole), og det er den første bog om ISO 12647 på dansk.

Du kan læse mere om bogen og holde dig ajour med eventuelle opdateringer via bogens hjemmeside: www.12647.eu