Sygdom og barsel

Hvad gør du som arbejdsgiver, når dine medarbejdere bliver syge eller skal på barsel?

Grakom har udarbejdet en række guides til at lette processen, når medarbejdere bliver syge eller skal på barsel. På disse sider kan du blandt andet se, hvad du må spørge dine medarbejdere om ved sygdom. Du kan også finde et forslag til retningslinjer omkring læge- og tandlægebesøg eller forslag til fraværsdokumentation (tro- og loveerklæring).

Grakom tilbyder også medlemskab af syge- og barselsfond. Alle virksomheder har pligt til at betale ved medarbejderes sygdom og barsel. Grakom har derfor oprettet syge- og barselsfonden som et sikkerhedsnet for din virksomhed. Fonden består af en obligatorisk barselsdel og en frivillig sygdomsdel.

Har du spørgsmål til sygdom og barsel, er du velkommen til at kontakte Grakom på tlf. 63 12 70 00.