Personaleadministration

Som erhvervsdrivende kan der være mange spørgsmål inden for det personalejuridiske område.

På disse sider finder du et overblik over mange af de spørgsmål vedrørende personalejura, Grakom modtager fra medlemmerne.

Finder du ikke det, du leder efter, er du velkommen til at kontakte Grakoms juridiske afdeling på 63 12 70 00.

Grakom bistår medlemsvirksomheder i alle typer af personalejuridiske sager. Foreningsretlige og advokatetiske regler afskærer som udgangspunkt Grakom fra at bistå en medlemsvirksomhed i en sag, hvor der er eller findes en nærliggende risiko for interessekonflikt med en anden medlemsvirksomhed. Interessekonflikter ses typisk i sager vedrørende håndhævelse af kunde- og konkurrenceklausuler og vedrørende forhandling af virksomhedsoverdragelser og fortolkning af aftaler om samme.