Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Ledelsens rolle ved valg af medarbejderrepræsentanter i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber og bekendtgørelse nr. 344 af 30.3.2012 Selskabets ledelse og direktion er efter anmodning forpligtet til at foretage beregning af, om selskabet opfylder kravet om gennemsnitligt 35 medarbejdere ansat over de seneste 3 år. Anmodningen kan fremsættes af: Et flertal af medarbejderne i selskabets samarbejdsudva

Du skal være medlem for at læse videre

Er du allerede medlem, så log ind i af siden.

Du kan blive medlem i dag ved at klikke her eller ved at ringe på tlf.

63 12 70 00