Arbejdstid

Får din virksomhed de ca. 107 timers produktion på 3 hold, som der kan kræves i henhold til den grafiske overenskomst?

Kartonnagearbejdere er omfattet af den grafiske overenskomst og følger derfor arbejdstidsreglerne i overenskomsten.

Det er Grakoms erfaring, at der i branchen er stort fokus på, hvor meget arbejdstid virksomhederne får på de forskellige hold.

På den grafiske overenskomst kan der kræves 37 timers effektiv arbejdstid pr. uge på både dag-, aften- og nathold. På aften- og nathold gives ud over forlægningstillæg en tidsmæssig kompensation for de timer, der ligger i perioden mellem kl. 18 og 06.

Det er et særkende for den grafiske overenskomst, at aftenholdet ikke bliver kompenseret for timer, der ligger før kl. 18. Det betyder, at aftenholdet ifølge Grakoms forslag til en holddriftplan skal præstere 35 timer og 47 minutter pr. uge uden opsparing af genetid.

Mange virksomheder kræver kun 34 timer pr. uge på aftenholdet. I disse tilfælde er der 1 time og 47 minutters gratis produktion pr. uge pr. medarbejder, som virksomheden uden yderligere omkostninger kan forlange.

Nedenfor finder du et overblik over gældende juridiske regler inden for arbejdstid:

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Jakob Mose Poulsen, eller advokat Peter Balle, Grakom, på tlf. 63 12 70 00.