Sygdom og barsel

Syge- og barselsfond

Grakoms syge- og barselsfond – et fleksibelt sikkerhedsnetAlle virksomheder har pligt til at betale ved medarbejderes sygdom og barsel. Det kan hurtigt blive en økonomisk belastning for virksomheden.

Grakom har derfor etableret et sikkerhedsnet for medlemsvirksomheder i form af en syge- og barselsfond.

Fonden består af en obligatorisk barselsdel og en frivillig sygdomsdel, hvor virksomheden selv bestemmer størrelsen af egenbetaling.

Se vedtægter for fonden.

Husk at få refusion Fra det offentlige
Anmeldelse og anmodning om refusion fra det offentlige vedrørende sygdom og barsel skal ske via elektronisk indberetning på virk.dk – NemRefusion.

Den aktuelle sygedagpengesats er pr. 2. januar 2017 114,73 kr. pr. time.

Vær opmærksom på kommunens anmeldelsesfrister.

Fra Grakoms syge- og barselsfond
Anmodning om refusion skal ske via blanketterne, der findes ude i højre side. Blanketterne sendes til Conny Junker på cj@grakom.dk.

SygefraværssamtalenHvis en medarbejder er sygemeldt over en længere periode, skal der ifølge sygedagpengeloven afholdes en sygefraværssamtale senest fire uger efter første fraværsdag.

Grakom har udarbejdet en vejledning til samtalen. Find vejledningen her.

Har du spørgsmål til sygdom og barsel, er du velkommen til at kontakte Conny Junker på tlf. 63 12 70 00.