Udenrigshandelstal

Grakom udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik. Statistikken omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, at den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, ikke er medregnet. Eksportunderskuddet var svagt stigende i 2014, hvilket skyldtes den stigende import på 4 pct. og en beskeden fremgang i eksporten på 3,4 pct.

Mio. kr.

2013

2014

Import

2.278

2.369

Eksport

2.201

2.275

Balance

-0,077

-0,094

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Eksportmarkeder
Nedenfor ses Danmarks otte største eksportmarkeder for tryksager. I 2014 sås der primært stigninger i eksporten. Især Frankrig og Monaco havde en fremgang i eksporten af tryksager i 2014 på 48 pct.

Mio. kr.

Eksport 2014

Ændring i forhold til 2013

Norge

836,3

10,4 pct.

Sverige

648,3

6,8 pct.

Tyskland

224,9

13,2 pct.

Finland

98,0

3,6 pct.

Storbritannien

70,2

-6,4 pct.

Frankrig og Monaco

54,3

48,0 pct.

USA

36,9

-51,1 pct.

Holland

32,6

-19,8 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Handel fordelt på varegrupper
Der oplevede fremgang i eksporten på tre af de fem eksportartikler inden for den grafiske branche. Varegruppen tidsskrifter havde en fremgang på 33,4 pct. i 2014.

Mio. kr.

2014

Ændring i forhold til 2013

Eksportartikler

Eksport

Andel af samlet eksport

1. Bøger/Brochurer

551,0

24,2 pct.

-8,9 pct.

2. Reklametryksager

506,0

22,2 pct.

8,2 pct.

3. Aviser / Tidsskrifter

440,1

19,3 pct.

33,4 pct.

4. Varekataloger

422,6

18,6 pct.

-8,8 pct.

5. Tryksager

355,4

15,6 pct.

6,2 pct.

Total

2.275,2

100 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Samlet set var importen i de fem varegrupper stigende. Den eneste gruppe med faldende import var bøger, som faldt med 8,7 pct. i 2014.

Importmarkeder
Tyskland var fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2014. Der var dog et fald i importen fra Tyskland på 1 pct. På andenpladsen lå Storbritannien, hvorfra importen af tryksager var steget med 7,1 pct. siden 2013. Blandt de otte største importlande havde Østrig den største fremgang i 2014 med 57,3 pct. og rykkede sig dermed fra en 14. plads i 2013 til en 7. plads i 2014.

Mio. kr.

Import 2014

Ændring i forhold til 2013

Tyskland

591,1

-1,0 pct.

Storbritannien

360,2

7,1 pct.

Sverige

244,8

-10,6 pct.

Holland

183,0

2,0 pct.

Polen

127,6

29,6 pct.

Finland

87,8

-3,8 pct.

Østrig

81,1

57,3 pct.

Tjekkiet

77,7

31,0 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.