Udenrigshandelstal

Grakom udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik. Statistikken omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, at den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, ikke er medregnet.

Eksportunderskuddet var svagt stigende i 2014, hvilket skyldtes den stigende import på 4 pct. og en beskeden fremgang i eksporten på 3,4 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

EksportmarkederNedenfor ses Danmarks otte største eksportmarkeder for tryksager. I 2014 sås der primært stigninger i eksporten. Især Frankrig og Monaco havde en fremgang i eksporten af tryksager i 2014 på 48 pct.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.
Handel fordelt på varegrupperDer oplevede fremgang i eksporten på tre af de fem eksportartikler inden for den grafiske branche. Varegruppen tidsskrifter havde en fremgang på 33,4 pct. i 2014.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.

Samlet set var importen i de fem varegrupper stigende. Den eneste gruppe med faldende import var bøger, som faldt med 8,7 pct. i 2014.
ImportmarkederTyskland var fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2014. Der var dog et fald i importen fra Tyskland på 1 pct. På andenpladsen lå Storbritannien, hvorfra importen af tryksager var steget med 7,1 pct. siden 2013. Blandt de otte største importlande havde Østrig den største fremgang i 2014 med 57,3 pct. og rykkede sig dermed fra en 14. plads i 2013 til en 7. plads i 2014.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er foreløbige.