Hvad Grakom kan hjælpe dig med internationalt?Globaliseringen medfører en række udfordringer for den enkelte virksomhed. Hvis ikke udfordringerne tages alvorligt, og den enkelte reflekterer over de nye muligheder og trusler, er der en overhængende risiko for at blive sat af konkurrenterne.

Viden om markedsforhold på det grafiske område uden for landets grænser, hjælp til at opbygge netværk i udlandet og rådgivning til sourcing og eksport er nogle af de ydelser, Grakom tilbyder medlemmerne.

Grakom samarbejder med Eksportrådet og får årligt udarbejdet branchespecifikke landerapporter på udvalgte markeder i Norden og Østeuropa. Gennem netværk med både søsterorganisationer og virksomheder i udlandet kan Grakom hjælpe med yderligere informationer og identifikation af partnervirk-somheder.

For virksomheder, der ønsker at starte eksport eller sourcing, er der hjælp at hente og gratis rådgivningstilbud for mindre virksomheder via Eksportrådets rådgivningspakker.

Du kan finde mere information i menuen eller kontakte Michael Brochmann på tlf. 63 12 70 00 for yderligere informationer.