Offentlige udbud

Staten og kommunerne
De statslige institutioner er forpligtet til at købe tryksager ind på en rammeaftale udbudt i regi af Statens Indkøb.

Kommunerne kan vælge at melde sig til den statslige indkøbsaftale eller sende opgaver i egne udbud, hvis de overstiger EU's tærskelværdier.

Læs mere om Statens Indkøb.

På udbudsportalen.dk findes en trin-for-trin-vejledning i, hvordan tilbud skal afgives.

TED-databasen
Tenders Electronic Daily, i daglig tale TED-databasen, er den hjemmeside, hvor alle EU-udbud i hele den Europæiske Union offentliggøres. Ved at koncentrere sin søgning af udbud i TED-databasen er der ikke behov for at abonnere på diverse brugerbetalte søgetjenester.

Besøg TED-databasen.

Tærskelværdier
Det er værdien af en given kontrakt, som afgør, hvorvidt en ydelse skal sendes i EU-udbud eller ej. EU’s udbudsregler skal sikre, at der er fri konkurrence og lige vilkår, når det offentlige køber ind. Læs mere om tærskelværdierne i menuen til venstre.

Yderligere information fås ved henvendelse til Grakom på tlf. 63 12 70 00.