Redigeret 04/12/2017

Persondata

EU’s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen viderefører på en række punkter den eksisterende lovgivning, men de nye regler vil også medføre ændringer. Fx er bødestraffen for overtrædelse af forordningen blevet skærpet markant. Virksomheder, der bryder reglerne, vil fremover kunne idømmes bøder på op til 20 millioner euro eller fire pct. af virksomhedens årlige globale omsætning.

Med henblik på at leve op til forordningen forventes der vedtaget en ny databeskyttelseslov i Danmark. Databeskyttelsesloven viderefører i vidt omfang de eksisterende regler og praksis for udveksling af personoplysninger på arbejdsmarkedsområdet.

Anbefaling
Grakom anbefaler, at virksomhederne allerede nu sikrer sig, at de nugældende regler om håndtering af persondata overholdes. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning med 12 spørgsmål, som virksomhederne allerede nu med fordel kan forholde sig til med henblik på at forberede virksomhederne på ikrafttrædelsen af den nye forordning. Vejledningen findes her.

Datatilsynet
På Datatilsynets hjemmeside findes en række vejledninger omkring persondata. Det forventes, at Datatilsynets vejledninger vil blive opdateret i den kommende periode.

Grakom har her indsat link til de nyeste vejledninger fra Datatilsynet om persondata: Datatilsynets nyeste vejledninger.

Kurser
I marts 2018 afvikler Grakom kurser i persondata i Aarhus, København og Odense. Læs mere her.

Planer
I første kvartal i 2018 vil Grakom informere om de nye regler i artikler i Udkom, lægge paradigmer på hjemmesiden samt informere i nyhedsbreve om persondata.

Underretning
Flere virksomheder har ønsket at få særskilt meddelelse, når Grakom har nyt om persondata. Grakom har oprettet en liste over virksomheder, der ønsker særskilt meddelelse herom. Virksomheder kan blive tilføjet denne liste ved at kontakte Grakoms juridiske afdeling.

FAQ
Grakom har udarbejdet en FAQ om persondata, der kan læses her. FAQ'en opdateres løbende, efterhånden som Grakom modtager spørgsmål om persondata. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at indsende spørgsmål.

Ordbog
Endvidere har Grakom udarbejdet en ordbog over persondataretlige udtryk, der kan læses her.

Personaleadministration
Grakoms vejledning om persondata og personaleadministration findes her. Vejledningen vil som det øvrige materiale om persondata blive opdateret, efterhånden som Datatilsynets vejledninger udgives.