Tryksagen og miljøetMasser af myter præger debatten om tryksagen: Tryksagen skader skovene, brugte tryksager er affald, og produktionen skader miljøet.

Men hvad er egentlig faktum?
Skader tryksager skovene?
  • Det meste af det papir, som bruges i Danmark, stammer fra velforvaltet skovbrug i Europa.
  • Omkring 44 pct. af Europa er i dag dækket af skov.
  • De sidste fem år er de europæiske skovarealer vokset med det, der svarer til tæt på Danmarks størrelse.
  • FN opfordrer til, at der bruges flere træprodukter.
Er brugte tryksager affald?
  • Brugte tryksager er en værdifuld ressource, der genbruges op til syv gange
  • Brugte tryksager bruges fx til nyt papir, køkkenruller, toiletpapir og emballage
  • Brugte tryksager er i dag en mangelvare og efterspørges over hele verden
  • I Danmark indsamles over 60 pct. af tryksagerne til genbrug
  • Resten indgår som biobrændsel i danske kraftvarmeanlæg og erstatter dermed fossile brændsler som kul og gas
Læs mere og se kilderne på www.tryksag.dk