Kvalitetsnetværk for label og emballagevirksomheder

Møderækken i 2017:
1. møde // 01.03.2017 // HACCP
2. møde // 16.05.2017 // HACCP
3. møde // 14.09.2017 // Grund- og efteruddannelsesmuligheder & initiativer med fokus på flexo
4. møde // 22.11.2017 // Den kommende trykfarvelovgivning i EU

Netværket er med til at beslutte mødeemnerne, og som deltager får I adgang til netværkets eget dokumentkatalog hos Grakom, hvor materialer og oplæg fra alle møder bliver gemt. Derudover står Grakoms miljø- og konsulentafdeling løbende til rådighed med sparring og afklaring af relevante spørgsmål over telefonen.

Tilmelding og spørgsmål
Har du spørgsmål til netværket eller ønsker du at deltage, kan du kontakte Marie Raun Knudsen på mrk@grakom.dk
Det første år i netværket1. møde // 18.02.2016 // Samarbejde og kommunikation i fødevarekæden
Mette Holm fra Fødevarestyrelsen fortalte om lovgivning og kontrolbesøg i fødevarevirksomheder med udgangspunkt i krav til label og emballage, herunder hvad der i praksis sker, når en label- og emballageproducent lader sig registrere hos fødevaremyndighederne. Alexander Enevoldsen fra Grakoms juridisk afdeling fortalte om den juridiske vinkel set i forhold til ansvar og konsekvens.

2. møde // 19.05.2016 // Risikovurdering i praksis
Lonny Hallberg fra Force Certification fortalte om risikoanalyse i relation til ISO 22000 fødevaresikkerhed, og hvad man som auditor af standarden lægger vægt på i virksomhedens metode for risikovurdering. Grakoms miljø- og konsulentafdeling præsenterede model og systematik som udkast til en branchestandard for risikovurdering ved emballage og labelproduktion.

3. møde // 05.10.2016 // FSC & PEFC
Morten Thorøe fra PEFC Danmark fortalte om certificering efter ordningen. Mødet indeholdt også en netværksdrøftelse om mulighederne for genanvendelse af papir og substrater for label- og emballagevirksomheder. Grakoms Miljø- og konsulentafdeling præsenterede Grakoms FSC og FSC gruppe ordninger

4. møde // 17.11.2016 // God dokumentationspraksis
Mødet handlede om samarbejde i leverandørkæden med særligt fokus på informationer og datakvalitet for farver, lakker og lime til brug for produktion af emballage og labels til fødevare. Netværket diskuterede, med udgangspunkt i oplæg fra Grakoms miljø- og konsulentafdeling, udarbejdelse af kommende retningslinjer for ”God dokumentationspraksis” i forbindelse med udarbejdelse af ”Overensstemmelseserklæringer”.