Grøn markedsføringGod kommunikation om samfundsansvar kan bidrage til at styrke virksomhedens markedsposition og omdømme.

Miljø og klima er vigtige dele af virksomheders samfundsansvar. Ved at inddrage hensyn til miljø og klima i produktion og produktudviklingen, gavnes både forretningen og miljøet.

Virksomheder bør have fokus på de aktiviteter, hvor de påvirker det omgivende samfund mest, og hvor en indsats vil gavne forretningen. På den måde bliver arbejdet med miljø og klima strategisk og vil have størst chance for at gavne både samfundet og virksomheden.
Fordele ved grøn markedsføringFordelene ved at arbejde strategisk med miljø og klima kan bl.a. være:
  • Bedre omdømme hos kunder og samarbejdspartnere
  • Økonomiske besparelser og effektiviseringer
  • Adgang til nye markeder for bæredygtige produkter
Husk dokumentation for at være grønHvis du bruger miljøargumenter i din markedsføring, skal de kunne dokumenteres. Det betyder, at din virksomhed har pligt til at kunne fremskaffe dokumentation for, hvordan produktet påvirker miljøet.
 
Forbrugerombudsmanden har udstukket retningslinjer for, hvordan virksomheder må markedsføre deres produkter som miljøvenlige. I vejledningen "Etiske og miljømæssige påstande i markedsføringen" kan du finde svar på, hvordan din virksomhed må gøre brug af miljømæssige og etiske påstande i jeres markedsføring. Blandt andet er der retningslinjer for brugen af ordene grøn, miljøvenlig etc. Læs vejledningen og undgå forkert markedsføring.

Skulle du have spørgsmål til grøn markedsføring, er du altid velkommen til at kontakte Grakom.