Skabeloner

Hos Grakom oplever vi, at medlemmerne ofte efterspørger de samme skabeloner.

Derfor har vi samlet de 15 mest anvendte og efterspurgte skabeloner.

Ansættelseskontrakter
 
Timelønnede 
Funktionærer med overenskomst 
Funktionærer uden overenskomst

Advarsler 
Generel 
Pligtforsømmelse 
Samarbejdsvanskeligheder 
Sygefravær

Vilkårsændringer 
Generel 
Nedsættelse af arbejdstid

Opsigelser 
Funktionærer - virksomhedens forhold 
Funktionærer med fritstilling 
Timelønnede - virksomhedens forhold 
Timelønnede med fritstilling

Bortvisning 
Konkurrerende virksomhed 
Udeblivelse