UdenrigshandelstalGrakom udarbejder årligt statistik over udenrigshandelen for den grafiske industri i Danmark på baggrund af materiale fra Danmarks Statistik. Statistikken omhandler den direkte import af tryksager til Danmark. Det vil sige, at den indirekte import via manualer m.m., som kommer ind i Danmark med andre produkter, ikke er medregnet.

Eksportoverskuddet faldt i 2015, hvilket primært skyldtes stigende import og et mindre fald i eksporten.

Udenrigstal

EksportmarkederAf tabellen nedenfor ses Danmarks ti største eksportmarkeder for tryksager. 2015 var præget af nedgang i eksporten på 0,7 pct. Det var særligt Norge, Frankrig og Tjekkiet, at denne nedgang ramte.


Handel fordelt på varegrupperDer var i 2015 fremgang i eksporten for tre af de fem eksportartikler. Varegruppen etiketter havde en fremgang på 5,1 pct. i 2015.Lignende udvikling skete inden for importen. Her var der også fremgang i tre ud af fem varegrupper. De eneste to grupper med faldende import var bøger, samt aviser og tidsskrifter. 

ImportmarkederTyskland var fortsat det markant største importmarked for tryksager i 2015. Der var dog et fald i importen fra Tyskland på 5,1 pct. På andenpladsen lå Storbritannien, hvorfra importen af tryksager også faldt. Blandt de ti største importlande havde Polen den største fremgang i 2015 med 66,5 pct.